Pradžia
En
Pradžia

Ukmergės kraštotyros muziejus

MiestasUkmergė
AdresasKęstučio a. 5, 20114
Telefonas834063957
Faksas834063327
Įstaigos vadovasVioleta Reipaitė
Svetainės adresas internetehttp://ukmergesmuziejus.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
772 objektai
1%iš grupės „Muziejai“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
3407 objektai
0%iš grupės „Muziejai“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
29259 lankytojai
1%iš grupės „Muziejai“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
0 objektai
0%iš grupės „Muziejai“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  772
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3407
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  5
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  559
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  5
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  559
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  580
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1896
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  580
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  1896
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  155
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  628
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  155
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  628
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  32
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  324
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  32
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  332
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  46258
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  32
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  768
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1336
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  235
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  0
 • Europeana portale skaičius iš viso
  235
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  1
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  2

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  29259
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  29259
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  27411
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  27411
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2795175

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  490
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  32
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  5
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  2
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  0
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  0
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 7.37%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 38.85%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 16.41%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 55.65%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 18.43%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 9.51%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 6.83%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0.01%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 1.07%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 8.05%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 0.63%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 0.02%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 40%