Pradžia
En
Pradžia

Šiaulių „Aušros“ muziejus

MiestasŠiauliai
AdresasVilniaus g. 74, LT-76283
Telefonas841524390
Faksas841526933
Įstaigos vadovasRaimundas Balza
Svetainės adresas internetehttp://www.ausrosmuziejus.lt
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti (-čios) institucija (-os)Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
10910 objektai
9%iš grupės „Muziejai“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
96017 objektai
10%iš grupės „Muziejai“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
18499 lankytojai
1%iš grupės „Muziejai“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
2200 objektai
1%iš grupės „Muziejai“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  10910
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  96017
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1636
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  14402
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  7198
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  63369
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  6936
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  62136
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  10636
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  93616
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2182
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  19203
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  5236
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  46087
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  156
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  276
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  117
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  3599
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  313301
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1180
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  8373
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  13282
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  86348
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2018
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  10446
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  1451
 • Europeana portale skaičius iš viso
  19201
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2200
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  2200
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  1
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  2

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  23033
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  18499
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  3118338
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  12307
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  3106031
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2795700

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  23285
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  99
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  49
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  16
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  7
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  158
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  1
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  12
Suskaitmenintų ir skaitmenių kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentais): -33.771569433032%

Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 30.65%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 82.72%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 15%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 64.71%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 20%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0.29%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 10.01%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0.01%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.01%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 32.48%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 2.13%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 1.26%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 32.65%