Pradžia
En
Pradžia

Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka

MiestasŠiauliai
AdresasAušros alėja, LT-76235
Telefonas841371712
El. paštasbibl@savb.lt
Įstaigos vadovasprof. dr. Bronius Maskuliūnas
Svetainės adresas internetehttp://www.savb.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
3508 objektai
16%iš grupės „Bibliotekos“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
34180 objektai
17%iš grupės „Bibliotekos“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
5995 lankytojai
1%iš grupės „Bibliotekos“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
3716 objektai
6%iš grupės „Bibliotekos“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  3508
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  34180
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2726
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  29714
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  29589
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  599573
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  782
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  4423
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  782
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  4423
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  43
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  112
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  21865
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  273
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  284
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  3738
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  33246
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1450
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  19307
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  516
 • Europeana portale skaičius iš viso
  6817
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1450
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3716
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  0.021
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  3.92

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  9795
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  5995
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  164131
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  136038
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  21810761

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  0
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  4
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  4
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  3
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  4
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  9154
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  7
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  206
Suskaitmenintų ir skaitmenių kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentais): -8.7816646562123%

Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 156.32%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 96.47%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 86.93%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 12.94%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0.13%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 56.02%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.04%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 3.98%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 0%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 0%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 75%