Pradžia
En
Pradžia

Rokiškio krašto muziejus

MiestasRokiškis
AdresasTyzenhauzų al.5, 42115
Telefonas845852261
Faksas845852835
Įstaigos vadovasAušra Gudgalienė
Svetainės adresas internetehttp://www.muziejusrokiskyje.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
575 objektai
1%iš grupės „Muziejai“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
6130 objektai
1%iš grupės „Muziejai“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
25962 lankytojai
1%iš grupės „Muziejai“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
791 objektai
0%iš grupės „Muziejai“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  575
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  6130
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  267
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  753
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  646
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  1236
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  230
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  4463
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  335
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  5161
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  78
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  914
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  87
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  1036
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  115898
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  575
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  6213
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  83
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3285
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  3
 • Europeana portale skaičius iš viso
  3049
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  170
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  791
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  0.02
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  2.2

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  25962
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  211831
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  353
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  0

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  0
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  45
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  3
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  5
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  0
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  0
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0
Suskaitmenintų ir skaitmenių kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentais): -81.041872733267%

Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 5.29%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 101.35%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 12.28%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 72.81%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 14.91%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 53.59%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 73.55%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 0.06%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 0%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 0%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 166.67%