Pradžia
En
Pradžia

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka

Miestas Panevėžys
AdresasRespublikos g. 14, LT 35184
Telefonas845465551
El. paštasinfo@pavb.lt
Įstaigos vadovasJurgita Bugailiškienė
Svetainės adresas internetehttp://www.pavb.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
1006 objektai
5%iš grupės „Bibliotekos“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
13080 objektai
6%iš grupės „Bibliotekos“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
24599 lankytojai
4%iš grupės „Bibliotekos“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
5401 objektai
9%iš grupės „Bibliotekos“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1006
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  13080
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  17
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  2601
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  2344
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  13029
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  989
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  10479
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  1363
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  22680
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  44447
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  30
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  380
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  9828
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  2717
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  0
 • Europeana portale skaičius iš viso
  2717
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1003
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  5401
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  1
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  5

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  24599
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  24599
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  270969
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  80076
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2795175

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  61857
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  103
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  9
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  17
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  50
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  15567
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  1
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  60
Suskaitmenintų ir skaitmenių kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentais): -66.80963378423%

Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 29.43%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 74.97%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 19.89%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 80.11%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 20.72%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0.01%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.31%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 6.12%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 61.49%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 2.51%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 188.89%