Pradžia
En
Pradžia

Nacionalinis M.K.Čiurlionio dailės muziejus

MiestasKaunas
AdresasV. Putvinskio g. 55, LT-44248
Telefonas837229400
Faksas837222606
Svetainės adresas internetehttp://www.ciurlionis.lt
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti (-čios) institucija (-os)Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
7213 objektai
7%iš grupės „Muziejai“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
99571 objektai
9%iš grupės „Muziejai“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
0 lankytojai
0%iš grupės „Muziejai“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
41154 objektai
22%iš grupės „Muziejai“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  7213
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  99571
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  454
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  4301
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  854
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  17836
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  4402
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  75671
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  5587
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  98075
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2357
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  19599
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  3325
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  33248
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  480068
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  6121
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  39069
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  7672
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  28209
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  5012
 • Europeana portale skaičius iš viso
  20495
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  8206
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  41154
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  7.7
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  26.6

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  1215539
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  0
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2858437

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  0
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  230
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  10
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  23
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  63
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  4929
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  2
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  2
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 20.74%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 39.24%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 4.32%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 76%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 19.68%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 28.33%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 0%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 0%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 0%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 230%