Pradžia
En
Pradžia

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

MiestasVilnius
AdresasDidžioji g. 4, LT-2001
Telefonas852628030
Faksas852126006
El. paštasinfo@limis.lt
Antras el. pašto adresasmuziejus@ldm.lt
Įstaigos vadovasArūnas Gelūnas
Svetainės adresas internetehttp://www.ldm.lt
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti (-čios) institucija (-os)Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
PastabaLietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau – LNDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras yra LNDM specializuotas muziejinis padalinys. Jo paskirtis – pasiekti, kad informacija apie Lietuvos muziejuose sukauptą kultūros paveldą būtų integruota į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę.
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
7858 objektai
6%iš grupės „Muziejai“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
123291 objektai
12%iš grupės „Muziejai“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
160544 lankytojai
6%iš grupės „Muziejai“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
44399 objektai
27%iš grupės „Muziejai“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  7858
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  123291
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  3120
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  80061
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  3120
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  80061
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  4738
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  43230
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  9476
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  86460
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  324112
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  30
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  4651
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  79161
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1087
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  44399
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  154
 • Europeana portale skaičius iš viso
  33699
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  109903
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  685911
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1087
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  44399
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  2843
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  3081

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  160544
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  160544
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  335734
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  335734
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  4052915
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  3847280
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  22821036
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2794961

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  489496
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  450
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  23
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  34
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  921
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  4330
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  32
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  280
Suskaitmenintų ir skaitmenių kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentais): -6.4731080437887%

Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 38.04%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 64.19%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 64.94%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 35.06%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 36%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0.18%

Virtualių apsilankymų suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo sklaidos informacinėse sistemose skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (procentais): -0.54967626612908%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.02%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 216.3%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 62.29%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 0.99%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 147.83%