Pradžia
En
Pradžia

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

MiestasVilnius
AdresasDidžioji g. 4, LT-2001
Telefonas852628030
Faksas852126006
El. paštasinfo@limis.lt
Antras el. pašto adresasmuziejus@ldm.lt
Įstaigos vadovasArūnas Gelūnas
Svetainės adresas internetehttp://www.ldm.lt
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti (-čios) institucija (-os)Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
PastabaLietuvos nacionalinio dailės muziejaus (toliau – LNDM) filialas Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centras yra LNDM specializuotas muziejinis padalinys. Jo paskirtis – pasiekti, kad informacija apie Lietuvos muziejuose sukauptą kultūros paveldą būtų integruota į bendrą skaitmeninę Lietuvos ir Europos kultūros paveldo erdvę.
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
11740 objektai
11%iš grupės „Muziejai“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
135031 objektai
12%iš grupės „Muziejai“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
129549 lankytojai
3%iš grupės „Muziejai“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
46167 objektai
24%iš grupės „Muziejai“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  11740
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  135031
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  4958
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  85019
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  4958
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  85019
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  6782
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  50012
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  13564
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  100024
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  325568
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  4
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  34
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1071
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  80232
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1768
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  46167
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  -208
 • Europeana portale skaičius iš viso
  33491
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  102056
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  787967
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1768
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  46167
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  35
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  3116

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  129549
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  129549
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  346563
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  346563
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  2645734
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  2645734
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  16617003
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2858437

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  275166
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  465
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  22
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  61
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  1707
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  3014
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  41
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  1412
Suskaitmenintų ir skaitmenių kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentais): 49.41475826972%

Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 41.48%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 59.4%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 62.96%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 37.04%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 34.18%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0.17%

Virtualių apsilankymų suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo sklaidos informacinėse sistemose skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (procentais): -4.0634483092138%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.02%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 142.65%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 23.44%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 0.58%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 277.27%