Pradžia
En
Pradžia

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

MiestasVilnius
AdresasGedimino pr. 51, LT-01109
Telefonas852497028
El. paštasbiblio@lnb.lt
Įstaigos vadovasprof. dr. Renaldas Gudauskas
Svetainės adresas internetehttp://www.lnb.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
3484 objektai
16%iš grupės „Bibliotekos“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
51438 objektai
25%iš grupės „Bibliotekos“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
331680 lankytojai
59%iš grupės „Bibliotekos“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
15710 objektai
25%iš grupės „Bibliotekos“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  3484
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  51438
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  612
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  32630
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  119497
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  3956115
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  4
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1272
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  11
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  3507
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2868
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  17536
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  204
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  1298
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3160161
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  844
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  38234
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  844
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  38234
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  918
 • Europeana portale skaičius iš viso
  25658
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  16002
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  204249
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  844
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  15710
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  13
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  106

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  3365538
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  331680
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  3365538
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  331680
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  2200356
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  3934661
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  23421278
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2795700

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  1577090
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  454
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  63
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  18
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  105
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  1537
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  9
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  154
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 1.63%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 74.33%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 63.44%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 2.47%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 34.09%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 74.33%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 2.41%

Virtualių apsilankymų suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo sklaidos informacinėse sistemose skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (procentais): -6.1669858746913%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.02%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 531.82%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 452.67%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 2.38%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 28.57%