Pradžia
En
Pradžia

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

MiestasVilnius
AdresasŽygimantų g. 1, 01102
Telefonas852629537
Antras el. pašto adresasbiblioteka@mab.lt
Įstaigos vadovasSigitas Narbutas
Svetainės adresas internetehttp://www.mab.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
5158 objektai
24%iš grupės „Bibliotekos“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
52994 objektai
26%iš grupės „Bibliotekos“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
3026 lankytojai
1%iš grupės „Bibliotekos“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
12889 objektai
21%iš grupės „Bibliotekos“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  5158
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  52994
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  5145
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  38822
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  65686
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  856171
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  13
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  14172
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  26
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  36702
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  891351
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  3
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3572
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  466
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  27050
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  12423
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  0
 • Europeana portale skaičius iš viso
  4509
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  466
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  12889
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  0.23
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  18.46

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  18755
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  3026
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  8154792
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  7987569
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  0

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  42668
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  152
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  9
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  3
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  333
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  10785
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0
Suskaitmenintų ir skaitmenių kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentais): 15.873372249663%

Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 5.95%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 47.82%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 73.26%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 26.74%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 21.96%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 150.73%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 8.27%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 14.1%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 33.33%