Pradžia
En
Pradžia

Kauno apskrities viešoji biblioteka

MiestasKaunas
AdresasRadastrų g. 2
Telefonas837324252
El. paštasinfo@kvb.lt
Įstaigos vadovasEdita Urbonavičienė
Svetainės adresas internetehttp://www.kvb.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
392 objektai
2%iš grupės „Bibliotekos“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
3132 objektai
2%iš grupės „Bibliotekos“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
0 lankytojai
0%iš grupės „Bibliotekos“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
1264 objektai
2%iš grupės „Bibliotekos“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  392
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3132
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  266
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  2607
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  11254
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  160107
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  126
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  525
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  870
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  1572
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  95633
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  392
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3132
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  392
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3132
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  342
 • Europeana portale skaičius iš viso
  2811
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  392
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1264
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  0.5
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  2.5

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  103379
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  2795700
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  0

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  13659
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  202
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  2
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  2
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  10
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  7256
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 3.28%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 100%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 83.24%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 16.76%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 100%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 892.62%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 34.84%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 0%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 100%