Pradžia
En
Pradžia

Šiaulių „Aušros“ muziejus

MiestasŠiauliai
AdresasVilniaus g. 74, LT-76283
Telefonas841524390
Faksas841526933
Įstaigos vadovasRaimundas Balza
Svetainės adresas internetehttp://www.ausrosmuziejus.lt
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti (-čios) institucija (-os)Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 21.82%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 90.44%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 15%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 63.28%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 21.72%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 0%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 8.45%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 10.58%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais) : 7042.4%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 44.44%


  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  9984
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  66277
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1180
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  9944
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  7779
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  46771
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  6595
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  41938
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  9206
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  56526
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2209
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  14395
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  4754
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  34455
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  5578
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  303697
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  704
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  5791
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  8678
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  65176
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  3145
 • Europeana portale skaičius iš viso
  13582
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  10688
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  72429
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  1
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  7

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  15
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  15
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  559694
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  110
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  559694
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2794329

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos valstybės biudžeto lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  56534
 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  49102
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  99
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  9
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  4
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  9
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  730
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  1
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  60