Pradžia
En
Pradžia

Raseinių krašto istorijos muziejus

MiestasRaseiniai
AdresasMuziejaus g.3, 60123
Telefonas842851892
Faksas842851191
Įstaigos vadovasBirutė Kulpinskaitė
Svetainės adresas internetehttp://www.raseiniumuziejus.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 1.7002338077854%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 123.79454926625%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 10.132689987937%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 78.648974668275%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 11.218335343788%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 10.482180293501%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): INF%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.82493864672198%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 10.322074788902%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 0%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais) : 0%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): INF%


  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 163
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 829
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 12
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 84
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus 12
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso 90
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 134
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 652
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus 164
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso 676
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 17
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 93
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus 17
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso 99
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus 0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso 0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 1252
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 48758
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 0
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 125
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 337
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 1181
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 20
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 100
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius 20
 • Europeana portale skaičius iš viso 100
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 829
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus 20
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso 100
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus 0
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso 0

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius 18395
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus 7059
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius 0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus 0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.) 2779
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.) 8557
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.) 0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.) 0

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos valstybės biudžeto lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms 0
 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms 0
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso 0
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius 0
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius 1
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius 0
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius 0
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius 0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius 0