Pradžia
En
Pradžia

Maironio lietuvių literatūros muziejus

MiestasKaunas
AdresasRotušės a.13, LT-44279
Telefonas837207477
Faksas837209520
Įstaigos vadovasDeimantė Cibulskienė
Svetainės adresas internetehttp://www.maironiomuziejus.lt
Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti (-čios) institucija (-os)Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 2.86%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 81.85%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 16.72%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 79.37%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 3.9%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0.01%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 27.38%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 0%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 11.2%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais) : 0%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 100%


  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1210
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  9006
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1506
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  2499
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1170
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  7148
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  1570
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  9838
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  40
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  351
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  40
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  351
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  1
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  5730
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  314614
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  6
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  89
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1097
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  7444
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  2490
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  0
 • Europeana portale skaičius iš viso
  2538
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1097
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  7444
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  0
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  0

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  143051
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  0
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2794329

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos valstybės biudžeto lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  13552
 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  0
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  85
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  1
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  1
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  0
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  0
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0