Pradžia
En
Pradžia

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

MiestasVilnius
AdresasGedimino pr. 51, LT-01109
Telefonas852497028
El. paštasbiblio@lnb.lt
Įstaigos vadovasprof. dr. Renaldas Gudauskas
Svetainės adresas internetehttp://www.lnb.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 1.51%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 89.15%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 67.04%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 2.78%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 30.17%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 89.15%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 1.92%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.03%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 491.17%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 1380.24%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais) : 5.83%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 33.33%


  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2390
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  40209
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1366
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  26958
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  210697
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  3691469
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  570
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1118
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  983
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  3169
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  454
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  12133
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  48
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  835
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  13865
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  2656359
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2266
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  35845
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2266
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  35845
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  983
 • Europeana portale skaičius iš viso
  23134
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  19320
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  167520
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  3131
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3131
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  9
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  189

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  2680379
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  282696
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  2680379
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  282696
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  2347000
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  4294997
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  15454313
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2794329

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos valstybės biudžeto lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  224884
 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  3073882
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  467
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  66
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  22
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  473
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  3045
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  10
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  267