Pradžia
En
Pradžia

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

MiestasVilnius
AdresasMilašiaus g. 21,10102
Telefonas852477830
El. paštaslcva@archyvai.lt
Įstaigos vadovasDalius Žižys
Svetainės adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/lcva.html
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 12.49%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 1.4%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 11.31%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 83.47%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 5.23%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 0%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 1.11%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.99%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 4.26%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 63.31%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais) : 0.77%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 20.83%


  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  24064
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  466153
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  9996
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  52700
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  352456
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  4590117
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  11675
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  389081
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  17380
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  396319
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2393
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  24372
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  1300
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  13290
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  9665
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3732515
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2194
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  27870
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1571
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  6928
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  0
 • Europeana portale skaičius iš viso
  1885
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  421
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3621
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  12.26
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  237.49

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  58318
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  29752
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  3051438
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  1941661
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  1985788
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  44127
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  1941661
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2794329

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos valstybės biudžeto lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  126262
 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  1397184
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  127
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  24
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  5
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  0
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  0
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0