Pradžia
En
Pradžia

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

MiestasVilnius
AdresasMilašiaus g. 21,10102
Telefonas852477830
El. paštaslcva@archyvai.lt
Įstaigos vadovasDalius Žižys
Svetainės adresas internetehttp://www.archyvai.lt/lt/lcva.html
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
21049 objektai
59%iš grupės „Archyvai“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
508175 objektai
69%iš grupės „Archyvai“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
27570 lankytojai
25%iš grupės „Archyvai“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
509 objektai
100%iš grupės „Archyvai“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  21049
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  508175
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  6245
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  64729
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  392700
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  5345494
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  12883
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  415188
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  15443
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  431608
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1921
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  28258
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  1485
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  16069
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3752695
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2819
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  33587
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2459
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  11552
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  0
 • Europeana portale skaičius iš viso
  1885
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  509
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  4495
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  509
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  509
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  17
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  267

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  137422
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  27570
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  7232448
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  258873
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  286443
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  27570
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  258873
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2796891

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  782523
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  128
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  24
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  0
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  0
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  0
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0
Suskaitmenintų ir skaitmenių kultūros paveldo objektų skaičiaus pokytis, lyginant su praėjusiais metais (procentais): -0.012567550584379%

Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 13.54%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 2.13%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 12.74%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 81.7%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 5.56%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 0%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 2.64%

Virtualių apsilankymų suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo sklaidos informacinėse sistemose skaičiaus pokytis lyginant su praėjusiais metais (procentais): -92.791476697492%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 1%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 0.56%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 37.18%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 2.73%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 0%