Pradžia
En
Pradžia

Kauno miesto muziejus

MiestasKaunas
AdresasL. Zamenhofo g. 8, Kaunas LT-44287
Telefonas8 614 27827
Įstaigos vadovasGabrielius Sužiedėlis
Svetainės adresas internetehttp://www.kaunomuziejus.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 13.18%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 45.26%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 41.14%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 50.15%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 8.54%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0.17%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 5.18%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 1.04%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 2.76%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 0.26%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais) : 0.06%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 375%


  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  8439
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  12049
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2544
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  4957
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  2544
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  5008
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  4846
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  6043
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  4956
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  6143
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  1029
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1029
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  1079
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  1079
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  20
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  20
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  15
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  15
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  6790
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  91425
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  103
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  103
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2700
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  5500
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  53
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  629
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  53
 • Europeana portale skaičius iš viso
  420
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  5000
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  2655
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  5000
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  1
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  2

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  1191
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  33283
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  33283
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  33283
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2794329

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos valstybės biudžeto lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  2209
 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  0
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  55
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  4
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  15
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  0
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  0
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0