Pradžia
En
Pradžia

Rodiklių paaiškinimai

Dokumentai:
- Kultūros paveldo skaitmeninimo statistinių rodiklių paaiškinimai-aprašymas (pdf).
- Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2016 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. ĮV-702 (nauja redakcija 2019-12-21).  
- Kultūros paveldo skaitmeninimo stebėsenos statistikos ataskaitos forma.