Pradžia
En
Pradžia

Pradžia

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema (toliau - sistema) skirta suvesti ir elektroninėje erdvėje atvaizduoti muziejų veiklos metinėse statistinėse ataskaitose (toliau - statistinės ataskaitos) esančius rodiklius ir jų reikšmes. Kviečiame visus Lietuvos muziejus prisijungti prie sistemos bei būti matomais ir matyti kitus - peržiūrėti muziejaus profilį, matyti ir analizuoti statistinių ataskaitų duomenis, matyti svarbiausių rodiklių kitimą. Duomenų palyginimo funkcija suteikia dar geresnes galimybes analizuoti sistemoje esančius duomenis (žr. teksto apačioje "Ataskaitos filtras"). Pasirinkus norimus laukus galima suformuoti palyginamąją statistinių rodiklių ataskaitą bei ją atsisiųsti.

 

Svarbiausi muziejų 2023 metų veiklos rodikliai

2024 m. pradžioje statistines ataskaitas Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistemoje pateikė 110 muziejų (2023 m. – 110 muziejų):

4 nacionaliniai;

16 valstybinių;

54 savivaldybių;

36 kitų.

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2023 m. buvo saugomos 8 089 862 muziejinės vertybės. Muziejai 2023 m. įsigijo 133 893 vertybes (2022 m. įsigytos 140 275 vertybės).

2023 m. Lietuvos muziejuose apsilankė 5 757 057 lankytojai. Tai beveik 16 proc. daugiau nei 2022 m. (2022 m. – 4 968 334; 2021 m. – 3 186 401). Šį skaičių sudaro pavieniai ir organizuoti lankytojai, fondų lankytojai, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojai, dalyviai. Tai rekordiniai muziejų lankytojų skaičiumi metai (iki šiol daugiausiai buvo apsilankę 5 588 766 lankytojai 2019 m.). Išaugusiam lankytojų skaičiui reikšmingą įtaką turėjo Vilniuje esančiuose muziejuose organizuotos Vilniaus 700 metų jubiliejui skirtos parodos, renginiai.

Iš Kultūros ministerijos pavaldumo nacionalinių ir valstybinių muziejų daugiausiai lankytojų apsilankė Lietuvos jūrų muziejuje (661 497 lankytojai), kitų ministerijų pavaldumo valstybinių muziejų – Vytauto Didžiojo karo muziejuje (101 739 lankytojai). Daugiausiai lankytojų sulaukęs savivaldybės muziejus 2023 m. buvo Mažosios Lietuvos istorijos muziejus (79 154 lankytojai). Iš kitų muziejų daugiausiai lankytojų apsilankė Energetikos ir technikos muziejuje (145 163 lankytojai).

2023 m. muziejai surengė 41 216 edukacinių užsiėmimų, kuriuose apsilankė 724 950 dalyvių. Tai 10 proc. daugiau edukacinių užsiėmimų negu 2022 m. (37 381) ir 14 proc. daugiau edukacinių užsiėmimų dalyvių negu 2022 m. (638 158). Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė Lietuvos jūrų muziejus – 3 307 užsiėmimai. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų dalyvių sulaukė Lietuvos nacionalinis dailės muziejus – 48 628 dalyviai.

Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius – 163 (2022 m. 394).

Surengtų muziejų parodų skaičius – 2 067 (iš jų tarptautinių – 131) (2022 m. 1 905 (iš jų tarptautinių – 117)).

Muziejų darbuotojų skaičius – 3 549 (iš jų muziejininkų – 1 698) (2022 m. 3 472 (iš jų muziejininkų – 1 636)).

 

Informacija siunčiama...

{{msg}}

Ataskaitos filtras

{{tabTitle.year}}
{{getMuseumTitle();}}
{{getIndexTitle();}}