Pradžia
En
Pradžia

Pradžia

Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistema (toliau - sistema) skirta suvesti ir elektroninėje erdvėje atvaizduoti muziejų veiklos metinėse statistinėse ataskaitose (toliau - statistinės ataskaitos) esančius rodiklius ir jų reikšmes. Kviečiame visus Lietuvos muziejus prisijungti prie sistemos bei būti matomais ir matyti kitus - peržiūrėti muziejaus profilį, matyti ir analizuoti statistinių ataskaitų duomenis, matyti svarbiausių rodiklių kitimą. Duomenų palyginimo funkcija suteikia dar geresnes galimybes analizuoti sistemoje esančius duomenis (žr. teksto apačioje "Ataskaitos filtras"). Pasirinkus norimus laukus galima suformuoti palyginamąją statistinių rodiklių ataskaitą bei ją atsisiųsti.

Svarbiausi muziejų 2022 metų veiklos rodikliai

2023 m. pradžioje statistines ataskaitas Muziejų veiklos statistinių rodiklių sistemoje pateikė 110 muziejų (2022 m. – 106 muziejai):

4 nacionaliniai;

16 respublikinių;

54 savivaldybių;

25 žinybiniai;

11 kitų (privatūs).

2023 m. balandžio 1 d. įsigaliojusiame naujos redakcijos Muziejų įstatyme nustatyta, kad Lietuvos muziejų sistemą sudaro nacionaliniai, valstybiniai, savivaldybių ir kiti muziejai. Atsižvelgiant į tai, sistemoje yra 4 nacionaliniai muziejai, 16 valstybinių muziejų, 54 savivaldybių muziejai ir 36 kiti muziejai.

Lietuvos muziejų rinkiniuose 2022 m. buvo saugomos 7 962 088 vertybės. Muziejai 2022 m. įsigijo 140 275 vertybes (2021 m. įsigyta 159 193 vertybės).

2022 m. Lietuvos muziejuose apsilankė 4 968 334 lankytojai. Tai 56 proc. daugiau nei 2021 m. (2021 m. – 3 186 401, 2020 m. – 2 837 798). Šį skaičių sudaro pavieniai ir organizuoti lankytojai, fondų lankytojai, edukacinių užsiėmimų bei muziejaus organizuojamų renginių lankytojai, dalyviai. Pažymėtina, kad rekordiniais 2019 m. muziejuose apsilankė 5 588 766 lankytojai.

Iš Kultūros ministerijos pavaldumo nacionalinių ir respublikinių muziejų daugiausiai lankytojų apsilankė Lietuvos jūrų muziejuje (614 728 lankytojai), kitų ministerijų pavaldumo respublikinių muziejų – Vytauto Didžiojo karo muziejuje (92 193 lankytojai). Daugiausiai lankytojų sulaukęs savivaldybės muziejus 2022 m. buvo A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinis muziejus (68 304 lankytojai). Iš kitų muziejų daugiausiai lankytojų apsilankė MO muziejuje (121 255 lankytojai).

2022 m. muziejai surengė 37 381 edukacinį užsiėmimą, kuriuose apsilankė 638 158 dalyviai. Tai 76 proc. daugiau edukacinių užsiėmimų negu 2021 m. (21 243) ir 75 proc. daugiau edukacinių užsiėmimų dalyvių negu 2021 m. (364 340). Daugiausiai edukacinių užsiėmimų surengė Lietuvos jūrų muziejus – 3 660 užsiėmimai. Daugiausiai edukacinių užsiėmimų dalyvių sulaukė Lietuvos nacionalinis dailės muziejus – 42 752 dalyviai.

Atnaujintų muziejų ekspozicijų skaičius – 394 (2021 m. 189).

Surengtų muziejų parodų skaičius – 1 905 (iš jų tarptautinių – 117) (2021 m. 1 665 (iš jų tarptautinių – 91)).

Muziejų darbuotojų skaičius – 3 472 (iš jų muziejininkų – 1 636) (2021 m. 3 357 (iš jų muziejininkų – 1 512)).

Informacija siunčiama...

{{msg}}

Ataskaitos filtras

{{tabTitle.year}}
{{getMuseumTitle();}}
{{getIndexTitle();}}