Pradžia
En
Pradžia

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus

MiestasVilnius
AdresasTauro g.10-1, 01114
Telefonas852620148
Faksas852620148
Įstaigos vadovasVladas Turčinavičius
Svetainės adresas internetehttp://www.vilniausmuziejai.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
187 objektai
0%iš grupės „Muziejai“
Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
547 objektai
0%iš grupės „Muziejai“
Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
304 lankytojai
0%iš grupės „Muziejai“
Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
0 objektai
0%iš grupės „Muziejai“

  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  187
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  547
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  105
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  393
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  105
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  345
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  75
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  131
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  75
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  147
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  7
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  23
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  7
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  23
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  0
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  3356
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  22
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  201
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  555
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  12
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  0
 • Europeana portale skaičius iš viso
  12
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  201
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  561
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  1
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  1

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  1145
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  304
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  20759
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  304
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  20455
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2795700

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  0
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  3
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  2
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  2
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  0
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  0
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 16.3%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 101.46%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 71.85%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 23.95%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 4.2%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 2.19%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 0.01%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 37.95%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 0%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais): 0%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 100%