Pradžia
En
Pradžia

Ataskaitos įkėlimas

Spaudžiame "Statistinės ataskaitos"

Toliau spaudžiame ataskaitinių metų nuorodą pildyti ataskaitą

  • Atsidariusiame lange supildome informaciją
  • Pažymime "Pateikti patvirtinimui"
  • Spaudžiame mygtuką "Saugoti"

PASTABA: Sistema automatiškai tikrina kai kurių raudonai pažymėtų rodiklių reikšmes, pvz. jeigu nesutampa prie praėjusių metų rodiklio "Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius" (rodiklis 1) pridėto deklaruojamų ataskaitinių metų rodiklio "Įsigytų eksponatų skaičius" (rodiklis 2) ir atimto ataskaitinių metų rodiklio "Per ataskaitinius metus nurašytų eksponatų skaičius" (rodiklis 3) reikšmė su deklaruojamų ataskaitinių metų rodikliu "Muziejaus rinkiniuose saugomų eksponatų skaičius" (rodiklis 4), t. y. rodiklis 1 + rodiklis 2 - rodiklis 3 = rodiklis 4, tuomet sistema rodo šiuose rodikliuose klaidą ir žymi raudonai. Jeigu rodiklių reikšmių neatitikimas identifikuotas praėjusių metų ataskaitose, prašytume susisiekti su sistemos administratoriumi.

Būsenų paaiškinimai:

  • Ruošiama - ataskaita užpildyta negalutinai, nepažymėtas langelis "Pateikti patvirtinimui". Ataskaitą galima redaguoti.
  • Laukia patvirtinimo - ataskaita užpildyta galutinai, pažymėtas langelis "Pateikti patvirtinimui". Ataskaitos nebegalima redaguoti.
  • Patvirtinta - ataskaitą patvirtino administratorius.