Pradžia
En
Pradžia

Venclovų namai-muziejus

MiestasVilnius
AdresasPamėnkalnio g.34, 01114
Telefonas852628525
Faksas852628525
Įstaigos vadovasLaima Žukauskaitė
Svetainės adresas internetehttp://www.vilniausmuziejai.lt
Suskaitmenintų kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 10.4%

Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių dalis (procentais): 83.76%

Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 5.71%

Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 91.12%

Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 2.89%

Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų tipų proporcijos dalis (procentais): 0.28%

Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų dalis iš visų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičiaus (procentais): 0%

Virtualiųjų apsilankymų skaičius, tenkantis vienam šalies gyventojui (vnt.): 0.02%

Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius vieno virtualiojo apsilankymo metu (vnt.): 1.28%

Skaitmeninių ir skaitmenintų kultūros paveldo išteklių peržiūrų skaičius, tenkantis vienam kultūros paveldo objektui (vnt.): 8.49%

Kaštai vienam skaitmeniniam kultūros paveldo objektui sukurti (eurais): 0%

Vieno virtualaus apsilankymo kaštai (eurais) : 0%

Skaitmeninimo srities specialistų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo programose, dalis (procentais): 0%


  Institucijos suskaitmeninti ir skaitmeniniai kultūros paveldo ištekliai

 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  251
 • Suskaitmenintų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1453
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  44
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  83
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  44
 • Suskaitmenintų tekstinių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  83
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  169
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1324
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  169
 • Suskaitmenintų vizualinių dvimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  1324
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  38
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  42
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius per ataskaitinius metus
  38
 • Suskaitmenintų trimačių kultūros paveldo vaizdų skaičius iš viso
  42
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  4
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Suskaitmenintų audiovizualinių kultūros paveldo trukmės skaičius iš viso
  20
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  13969
 • Saugomų kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  13969
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Įsigytų skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  249
 • Viešai prieinamų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  1217
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į VEPIS pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Europeana portale skaičius per ataskaitinius
  0
 • Europeana portale skaičius iš viso
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Į valstybės informacines sistemas ir registrus pateiktų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius per ataskaitinius metus
  0
 • Atvirąja turinio licencija paženklintų suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų skaičius iš viso
  0
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) per ataskaitinius metus
  0.08
 • Saugomo suskaitmeninto ir skaitmeninio kultūros paveldo apimtis (terabaitais) iš viso
  0.5

 • Naudojimasis institucijos suskaitmenintu ir skaitmeniniu kultūros paveldu

 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius
  66090
 • Virtualiųjų apsilankymų institucijų valdomose skaitmeninėse kolekcijose skaičius per atskaitinius metus
  15806
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius
  0
 • Virtualiųjų apsilankymų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius per atskaitinius metus
  0
 • Institucijos suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius (vnt.)
  12330
 • Suskaitmenintų ir skaitmeninių kultūros paveldo objektų peržiūrų skaičius institucijos valdomose skaitmeninėse kolekcijose (vnt.)
  12330
 • Peržiūrų valstybės informacinėse sistemose ir registruose skaičius (vnt.)
  0
 • Lietuvos gyventojų skaičius ataskaitiniais metais (žm.)
  2794329

 • Kultūros paveldo skaitmeninimo našumas ir plėtra

 • Institucijos valstybės biudžeto lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  0
 • Institucijos pritrauktos lėšos kultūros paveldo skaitmeninimo veikloms
  0
 • Institucijos patvirtintų pareigybių skaičius iš viso
  2
 • Kultūros paveldo skaitmeninimo veiklas vykdančių pareigybių skaičius
  0
 • Institucijos darbuotojų, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose, skaičius
  0
 • Fizinių ir juridinių asmenų, pasinaudojusių skaitmeninimo kompetencijų centrų paslaugomis, skaičius
  0
 • Fiziniams ir juridiniams asmenims sukurtų skaitmeninių kultūros paveldo objektų vaizdų skaičius
  0
 • Organizuotų kvalifikacijos tobulinimo renginių skaičius
  0
 • Kvalifikacijos tobulinimo renginių dalyvių skaičius
  0